தேடாத சிறு வயதில் அள்ளிக் கொடுத்தார்கள்

#நageவரிகள் #தமிழ் #உறவுகளுக்கான_தேடல் தாத்தா/பாட்டி – “தேவை அற்றவை (காசு,பணம்) தேடாத சிறு வயதில் அள்ளிக் கொடுத்தார்கள். தேவைப்படுபவை (அன்பு, பாசம்) தேடும் போது அவர்கள் உடன் இல்லை.” –நage

கல்வி என்பது முக்கியம் இல்லை

#நageவரிகள் #தமிழ் #அனுபவம் முக்கியம் – “நாம் எவ்வளவு கற்றுக் கொண்டோம் (கல்வி) என்பது முக்கியம் இல்லை, இந்த உலகில் வாழ்வதற்கு தேவையான சிலவற்றைக் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறோமா என்பது தான் முக்கியம்.. அவை என்னவென்று புரியும் என்று நினைக்கின்றேன்” –நage

பாசமாய் இருப்பதற்கும் பதவி தேவைப்படுகிறது

#நageவரிகள் #தமிழ் #சமூக_சிந்தனை பதவி – பாசமாய் இருப்பதற்கும் பதவி தேவைப்படுகிறது. இது பதவியின் வரமா? இல்லை பாசத்தின் சாபமா?

#நageவரிகள் #தமிழ் #மனங்களைப்_படித்தல் பேச்சுசப்தம் – “பேருந்தில் பேச்சு சப்தம், வெவ்வேறு முகம், வெவ்வேறு குரல், வெவ்வேறு மனம், காதில் கம்மலோடும் ஹெட்செட்டோடும் ஒரு பெண், தாயும் கைக் குழந்தையும், பள்ளிச் சிறுவர்களின் ஆரவாரம், அவ்வப்போது அணைக்கிறார் ஓட்டுநர் பிரேக்கை, விசில் […]

ஒவ்வொருவரின் தோற்றத்திற்கும் ஒரு தேற்றம் உண்டு

#நageவரிகள் #தமிழ் #உற்றுநோக்கல் தோற்றம் – “ஒவ்வொருவரின் தோற்றத்திற்கும் ஒரு தேற்றம் உண்டு. அதை நீ எவ்வாறு உருவாக்கிக்கொள்கிறாய் என்பதை பொறுத்தே அமையும் உன் தோற்றம்”. –நage

நானாக வாழ ஆசைப்படுகிறேன்

#நageவரிகள் #தமிழ் #சுயத்தேடல் நான் – “நானாக வாழ ஆசைப்படுகிறேன் என்னை மாற்றுகிறார்கள், மாளவும் முடியவில்லை மீளவும் முடியவில்லை”. –நage நான் ஒரு தனித்துவமான மனிதனாக வாழ ஆசைப்படுகின்றேன் ஆனால் இந்த உலகமோ அவர்களைப் போலவே என்னையும் மாற்ற முற்படுகிறது, மாற்றுகிறது, […]

#நageவரிகள் #தமிழ் #அனுபவம் வேண்டாம் – என்னை வேண்டாம் என்று ஒதிக்கியவர்களுக்கு நன்றி. எனக்குள் இருந்த என்னை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் நீங்கள். –நage நாம் அனைவரிடத்தில் இருந்தும் நல்ல விஷயங்களை பார்ப்பதாலோ என்னவோ அவர்களின் சிறுமையான குணம் நமக்கு புரிவது இல்லை. ஏன் […]

#நageவரிகள் #தமிழ் #ரசனை அவள் – சிரிக்கும் போது எல்லாம் இதயம் எல்லை இல்லாமல் துடிக்கிறது. –நage “கவிதையும் காரணமும்” இதயம் எல்லை இல்லாமல் துடிக்கிறது. ஆம் அவள் சிரிக்கும் போது எல்லாம் என் இதயம் எல்லை இல்லாமல் துடிக்கிறது. யார் […]